e-Coaching et Apprentissage des Langues
Project number: 2015-1-FR01-KA204-015334

letters-565098_640Samodzielne uczenie się może być zdefiniowane jako proces, w którym osoby uczące się zarządzają i równocześnie odpowiadają za swoją naukę. Samodzielne uczenie się łączy samodzielne zarzadzanie (zarządzanie treścią, wliczając w to kontekst społeczny, materiały i zadania) z samokontrolą (proces, w którym uczący się monitoruje, ocenia i dostosowuje wykorzystywane strategie uczenia się).
Internet znacząco zwiększył możliwości samodzielnej nauki języków oferując nieograniczony i natychmiastowy dostęp do Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER), 24/24.
Są to materiały szkoleniowe stworzone do nauki języków, w oparciu o e-booki, materiały wideo, webinaria, MOOCs, aplikacje i dedykowane oprogramowanie, które są dostępne bezpłatnie lub za drobną opłatą. Dodatkowo, strona umożliwia bezpłatny dostęp do tekstów, materiałów wideo, programów TV czy stacji radiowych w wielu różnych językach, opracowane przez native speakerów, które mogą zostać bezpośrednio wykorzystane przez zaawansowanych i średniozaawansowanych uczniów. Ponadto, dzięki narzędziom typu Skype czy mediom społecznościowym, bezpośredni kontakt z nauczycielami, innymi uczniami i native speakerami stał się prostszy i łatwiej dostępny. Z punktu widzenia edukacji, Internet zwiększył możliwości nauki nieformalnej i poza formalnej oraz umożliwił bardziej indywidualny wybór strategii samodzielnego uczenia się.
student-1178024_960_720_crNiektóre osoby uczące się potrafią znaleźć sposób i wykorzystać te ogromne zasoby, podczas gdy inni wymagają wsparcia w tym procesie i tu potrzebne są osoby wspierające proces uczenia się drugiego języka (L2LS). Projekt ten ma na celu określenie i wypromowanie roli osób wspierających proces uczenia, z wykorzystaniem Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER). W ramach projektu powstanie metodyka i Przewodnik Wsparcia dla samodzielnej nauki języka w oparciu o Otwarte Zasoby Edukacyjne (OER). Kolejnym rezultatem intelektualnym będzie Raport z analizy stanu obecnego w zakresie samodzielnego uczenia się języków przy pomocy OER, dwa kursy e-learning w oparciu o Przewodnik (jeden kierowany do osób wspierających proces uczenia się języka (L2LS) i jeden dla osób samodzielnie uczących się języka), strona internetowa wspomagająca samodzielne uczenie się języków. Projekt ten został złożony przez czterech partnerów działających w obszarze szkoleń językowych z Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii oraz dwóch partnerów ‘technicznych’ specjalizujących się w e-learningu i wykorzystaniu Internetu w edukacji z Austrii i Polski.
Dzięki temu projektowi, 240 trenerów i 320 dorosłych osób uczących się samodzielnie języka zostanie przeszkolonych w wykorzystaniu tej metody. Dodatkowo, 200 trenerów i 400 dorosłych osób uczących się języków wykorzysta stronę projektu. Ponadto, ponad 15000 osób należących do grupy docelowej zostaną poinformowane o projekcie.
Do korzyści długoterminowych należy zaliczyć lepsze wykorzystanie OER przez nauczycieli języków i dorosłych uczących się języków, w obu przypadkach wprowadzając pozytywne zmiany w obszarze uczenia się i nauczania języków.