Partnerzy projektu

logo-PPCCoopérative pour le Développement de l’emploi dans les métiers du patrimoine – Francja
Petra Patrimonia Corsica jest spółdzielnią wspierająca aktywność i zatrudnienie, utworzoną w 2013. Organizacja prowadzi kompleksowy program wsparcia biznesowego przeznaczonego dla nowych przedsiębiorców, mający na celu stymulowanie ich rozwoju i integracji z gospodarką rynkową poprzez zapewnienie dostępu do wspólnych usług, szkoleń, finansowania, wyposażenia i przestrzeni dla rozwoju ich firm. Cele organizacji to redukcja ryzyka, zwiększanie szans powodzenia projektów biznesowych, zapewnienie twórcom projektów możliwości ich przetestowania w realnych warunkach. Petra Patrimnia Corsica jest członkiem “Union des Couveuses” (Związku Inkubatorów Przedsiębiorczości– pierwszego akredytowanego stowarzyszenia działającego w obszarze Zrównoważonego Rozwoju), które łączy 55 członków działających w sieci 180 centrów znajdujących się we Francji.


logo-EurospeakEurospeak Language Schools Ltd – Wielka Brytania
Eurospeak powstało w październiku 1991 roku jako szkoła języków obcych i obecnie jesteśmy największą szkołą języka angielskiego w Berkshire. Każdego roku ponad 1000 uczniów z 80 różnych krajów uczy się i zdaje egzaminy w naszej szkole. Jesteśmy egzaminatorem Cambridge University, akredytowanym również przez wiele innych uznanych instytucji takich jak Trinity College London, Pearson Edexcel, National Open College Network (NOCN) and English Speaking Board (ESB).


Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa Spa – Włochy

asev_logoAgenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa (ASEV), Włochy. Partner. Agencja ASEV została utworzona w 2012 roku przez 11 gmin miejskich, różne stowarzyszenia i związki zawodowe. Jej celem jest organizowanie i przeprowadzanie szkoleń zawodowych dla wielu różnych grup docelowych: młodych osób porzucających system edukacji, młodych i dorosłych osób bezrobotnych, urzędników publicznych i pozostałych pracowników oraz osób poszukujących pracy. ASEV oferuje również usługi doradztwa zawodowego dla lokalnych jednostek PSZ (Publiczne Służby Zatrudnienia) oraz przeprowadza różne działania wspomagające rozwój ekonomiczny regionu. ASEV zatrudnia 25 osób, pracujących w różnych działach organizacji takich jak: działania w obszarze wielokulturowości, kursy językowe dla cudzoziemców i imigrantów, szkolenia pracowników, szkolenia zawodowe dla osób poszukujących pracy, szkolenia dla lokalnych przedsiębiorstw oraz doradztwo zawodowe dla lokalnych jednostek PSZ. ASEV posiada rozległą sieć partnerów obejmującą lokalne samorządy, szkoły średnie, Uniwersytet we Florencji, Uniwersytet w Sienie, największe związki zawodowe i organizacje gospodarcze oraz wiele przedsiębiorstw lokalnych, przez co gwarantuje równość szans i podejście wielokulturowe. Dodatkowo, ASEV zarządza znaną szkołą Pottery School of Montelupo Fiorentino, łączącą tradycje z nowymi technologiami. Przez ostatnie 8 lat ponad 7000 osób wzieło udział w naszych szkoleniach podnosząc swoje kompetencje zawodowe i zwiększając szansę na znalezienie zatrudnienia.


logo-e-concepts Rietsch KG – Austria
Rietsch KG (ELC) jest firmą z sektora MŚP, działającą w obszarze edukacji i e-learningu. Firma została założona w 1995 w Austrii, specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu dostosowanych aplikacji e-learningowych oraz realizacji projektów UE w zakresie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (SEN). Firma współpracuje z austriackimi organizacjami non-profit takimi jak Austrian Dyslexia Association czy the Grafische.


logo-danmar Danmar Computers sp z o.o. – Polska

Danmar Computers LLC jest firmą działająca w obszarze technologii IT i dostarczająca szkolenia w tym zakresie. Danmar ma duże doświadczenie w projektowaniu stron internetowych i aplikacji mobilnych, wykorzystywanych w edukacji. Danmar posiada również wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów UE, w ramach których pracownicy działu B&R przeprowadzają badania i opracowują szkolenia dostosowane do potrzeb różnych odbiorców. Przez 15 lat Danmar efektywnie wdrożył ponad 50 projektów z programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progres czy ostatnio Erasmus+. W wielu z tych projektów Danmar odpowiadał za opracowanie i koordynację działań upowszechniających . Danmar Computers jest twórcą i dostarczycielem programu AdminProject  (adminproject.eu), aplikacji do zarządzania projektami europejskimi. Firma działa w oparciu o szeroką sieć kontaktów, zarówno na poziomie narodowym jak i ponadnarodowym. Kontakty narodowe Danmaru to firmy szkoleniowe i doradcze, uniwersytety, szkoły, organizacje pozarządowe jak również firmy z sektora prywatnego. Na poziomie międzynarodowym Danmar współpracuje z partnerami o wielu różnych profilach, pochodzących z każdego kraju UE. Misją firmy Danmar Computers jest promocja uczenia się przez całe życie i zapewnienie równego dostępu do edukacji z wykorzystaniem nowych technologii.


logo-FORIUM Fo.Ri.Um. società cooperativa – Włochy

Fo.Ri.Um., jest organizacją działająca w obszarze szkoleń zawodowych i edukacji, utworzoną w kwietniu 2000, działająca według standardów system jakości ISO9001. Jest to spółdzielnia działająca w obszarze Zasobów Ludzkich. Nasi pracownicy to eksperci w tworzeniu programów szkoleniowych, przez ostatnie lata zaangażowani w liczne projekty kierowane do różnych grup docelowych. Fo.Ri.Um. oferuje swoje doświadczenie w usługach skierowanych do szkół i organizacji szkoleniowych w czterech głównych dziedzinach aktywności:

Edukacja

  • zintegrowane usługi wspierające współprace pomiędzy szkołami i rynkiem pracy;
  • wspieranie dorosłych osób w podnoszeniu kwalifikacji poprzez działania nieformalne i poza formalne;
  • promowanie nauki z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi i metod

Obszar społeczny

  • promowanie integracji osób o niekorzystnym położeniu
  • doradztwo zawodowe

Organy publiczne

  • szkolenia (na odległość i stacjonarne)

Firmy

  • szkolenia w oparciu o innowacyjne metody.