Pierwsze spotkanie projektu w Wiedniu

Pierwsze spotkanie projektu e-CAL miało miejsce w Wiedniu (Austria), 10 i 11 grudnia 2015. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich partnerów projektu.

kick-off meeting

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją organizacji partnerskich i ich przedstawicieli. Następną część spotkania poprowadziła Petra Patrimonia Corsica, prezentując cele projektu oraz kwestie związane zarządzaniem i komunikacji. Następnie przedstawiono i omówiono rezultaty intelektualne.
W wyniku dyskusji powstała lista zadań, odpowiedzialności i terminów, która została dołączona do notatki ze spotkania jako dalsze wytyczne dla wszystkich partnerów. Wszyscy partnerzy zostali wprowadzeni w tematykę projektu przez przedstawicieli E-learning Concepts oraz otrzymali szczegółowe wytyczne i dokumenty robocze. Ostateczna wersja rezultatu intelektualnego nr. 1 (IO1) będzie dostępna 4 marca 2016.
Kolejnym etapem będzie realizacja 2 rezultatu intelektualnego (IO2). Firma (Fo.Ri.Um) odpowiadająca za ten rezultat dokonała prezentacji dotyczącej planowanych działań i terminów. Omówiono również pozostałe rezultaty, ale z uwagi na fakt, że ich realizacja zaczyna się po kolejnym spotkaniu partnerów, nie były one omawiane szczegółowo.

Comments are closed.