Drugie spotkanie partnerów projektu w Rzeszowie, Polska

Po raz drugi partnerzy projektu spotkali się w Polsce (Rzeszów), 22 i 23 czerwca. Spotkanie odbyło się w siedzibie Danmar Computers. Pierwszym punktem spotkania była prezentacja rezultatu O1 – Aktualny stan wiedzy i analiza metod wsparcia samodzielnej nauki języka z wykorzystaniem Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER). PPC przedstawiło główne wnioski z analizy aktualnego stanu wiedzy oraz najważniejsze kwestie do rozpatrzenia przy tworzeniu przewodników i kursów internetowych. O postępach w pracy nad wersją 1 rezultatu O2, poinformowała organizacja Forium. Wybrana struktura przewodnika opiera się na modelu nauki języków Chamona, która zakłada wykorzystanie czterech meta kognitywnych procesów: Planowania, Wdrażania, Monitorowania i Oceny. Obie części przewodnika, skierowane do osób uczących się i wspomagających proces uczenia się, opracowane są w oparciu o te cztery procesy i koncentrują się na nauczaniu języków obcych. Jakkolwiek, zostało podkreślone przez ELC i Forium, że ze wszystkich rezultatów, O2 musi być szczególnie precyzyjnie zdefiniowany, ze względu na swój istotny wpływ na opracowanie e-kursów.

Partnerzy uzgodnili dalsze działania w projekcie, z uwzględnieniem rezultatu intelektualnego nr. 2.

Podjęto również kwestię kolejnych rezultatów, szczegółowo omówiono O3 i odnotowano opinie partnerów. Partner odpowiedzialny za ten rezultat – ASEV, zakończy prace nad treścią kursu we wrześniu 2016r.

Następnie partnerzy omówili rezultaty 4, 5 i 6. Struktura O4 jest praktycznie gotowa i została zaprezentowana podczas spotkania. Eurospeak – partner odpowiedzialny za O5, przedstawił model, który zostanie wykorzystany do zbierania danych o różnych Otwartych Zasobach Edukacyjnych (OER), i umożliwi równoczesne zaangażowanie w ten proces uczniów.

Ostatni rezultat – O6, został zaprezentowany w formie zbioru pomysłów. Danmar Computers zacznie pracę na tym rezultatem po otrzymaniu pierwszych materiałów i w tym przypadku partnerzy będą proszeni o informacje zwrotne i komentarze.

Podczas ostatniej części spotkania omówiono tematy związane z zarządzaniem, upowszechnianiem, rezultatami oraz inne kwestie poruszone przez partnerów.

Następne spotkanie partnerów odbędzie się we Włoszech (Empoli), 3 i 4 kwietnia, 2017 r.

Comments are closed.